Gejus van Diggele

GejusVanDiggele300Born 1949 in Leiderdorp (near Leiden), the Netherlands. Married, 2 children and 3 grand children.
As a child I loved to play games. After buying lots of new games, around 1974 I developed an interest in old(er) games since in a unique way they reflect the past. For practical reasons -the space in our apartment was limited- I switched to collecting playing cards. Later, after we moved to a larger house, I could not resist buying older and antique games. After some years however I specialized in WW2 games and puzzles, question & answer games, quartet games and board games on sheets (no box). In 1993 I found an other field that fascinated me ever since: secondary use of playing cards.

In the past centuries playing cards have been used for many other purposes but playing games. When a pack of cards became incomplete the remaining cards were used as writing paper, as surface for drawings and paintings, as material to make all kind of useful items like spools and boxes and -with additional printing- as official documents, advertising and currency. My collection includes over 4.500 reused playing cards, the earliest dating from the 15th century, and so far I have found over 265 different kinds of secondary use. Over 90% of these cards are documenting daily life in the past, in many forms. A great subject for research.

Exhibitions and lectures in The Netherlands, Belgium, Luxembourg, Germany, France, United Kingdom, Sweden, Hungary, Switzerland, Austria, USA, Canada. Participation in projects by museums and universities. Numerous publications.

www.gejus-van-diggele.nl (dutch)

Geboren in 1949 in Leiderdorp (bij Leiden), Nederland. Getrouwd, 2 kinderen, 3 kleinkinderen.
Als kind was ik al gek van spellen spelen. Na eerst nieuwe spellen te hebben verzameld, ontwikkelde ik rond 1974 een interesse in oude(re) spellen omdat die op een unieke manier hun tijd weerspiegelen. Om praktische redenen -de ruimte in ons appartement was beperkt- ben ik speelkaarten gaan verzamelen. Later, toen we naar een grotere woning waren verhuisd, kon ik de verleiding niet weerstaan om oude en antieke spellen te kopen. Na een aantal jaren ben ik me toch gaan specialiseren in WO2 spellen en puzzels, vraag- en antwoordspellen, kwartetspellen en bordspellen op vellen, zonder doos. In 1993 ontdekte ik een ander gebied dat me sindsdien fascineert: hergebruikte speelkaarten.

In de voorbije eeuwen werden speelkaarten voor veel meer doeleinden gebruikt dan het spelen van spellen. Als een spel kaarten incompleet was geworden, werden de overgebleven kaarten gebruikt als schrijfpapier, als ondergrond voor tekeningen en schildererijen, als materiaal om allerlei nuttige gebruiksvoorwerpen van te maken zoals garenklosjes en doosjes maar ook -met een extra bedrukking- als officiële documenten, reclamekaartjes en betaalmiddelen. Mijn collectie omvat meer dan 4.500 hergebruikte speelkaarten, de vroegste uit de 15e eeuw, en tot dusverre heb ik meer dan 265 verschillende vormen van hergebruik ontdekt. Meer dan 90% van deze kaarten weerspiegelen het dagelijks leven in vroegere tijden, op allerlei manieren. Een geweldig onderwerp voor onderzoek.

Tentoonstellingen en lezingen in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Hongarije, Zwitserland, Oostenrijk, Verenigde Staten, Canada. Participatie in projecten van musea en universiteiten. Talrijke publicaties.

www.gejus-van-diggele.nl  (english)

World War 2 games and puzzles (c1925-1947)

It is interesting to study the history and development of games, concepts and rules, but personally I am more fascinated by games as documents of time. Looking at production techniques, themes, designs, content, educational and moral aspects, games do reflect the time and place they were produced and played. World War 2 games in particular mirror political, economical and social developments from before, during and after the actual war. In fact the complete story of World War 2 can be told just by showing games and puzzles. I do so with an exhibition that, since 1994, have been hosted by 22 museums in Europe.

With over 1750 games and puzzles from 21 countries involved in World War 2 my collection may look impressive but it is only the top of the iceberg. Thanks to other collectors and museums I was able to study an additional few hundred items. Just enough to get an idea of what has been produced, but since many countries are underrepresented or still completely absent, it is too early for a general study with conclusions. What I have been doing so far is describing my finds in a database, with pictures of games and puzzles, so my collection and knowledge will be available for other scholars. I had the pleasure of lodging and helping a few German students with their research projects. Museums and universities also make use of my database and collection. Now I am retired I hope to find more time to write articles.

I also give presentations about World War 2 games and puzzles, illustrated with examples of board games like race games and strategy games, card games, target games, question & answer games, domino and tile games, role-playing and guessing games, games of chance, dexterity games and solitaire games including compact games designed for soldiers on duty. I also show games hand made by prisoners and people in hiding.

World War 2 introduced sponsored games, supporting the soldiers and in return advertising companies, organizations and products. Looking at the numerous games with a propaganda character from a post war perspective, it is clear many of these games have played a game with the players.

No other war have brought so many related games, like in no other war propaganda played such an important role. The question of how important games have been in the propaganda battle can only be answered if we know in what quantities games were produced and sold. Unfortunately that information has been buried with the victims of World War 2.

SU boek coverTweede Wereldoorlog spellen en puzzels (ca. 1925-1947)

Het is interessant om een studie te maken van de geschiedenis en ontwikkeling van spellen, hun spelconcept en spelregels, maar persoonlijk ben ik meer gefascineerd door spellen als tijdsdocument. Kijkend naar productietechnieken, thema’s, ontwerpen, inhoud en bedoeling, met hun educatieve en morele aspecten, geven spellen een duidelijk beeld van de tijd waarin ze zijn vervaardigd en gespeeld. Tweede Wereldoorlog spellen in het bijzonder weerspiegelen de politieke, economische en sociale ontwikkelingen van kort voor, tijdens en vlak na de oorlog. Het complete verhaal van WO2 kan worden verteld alleen door spellen en puzzels te tonen. Dat doe ik sinds 1994 met een tentoonstelling die al in 22 musea in Europa te zien is geweest.

Met meer dan 1700 spellen en puzzels uit 21 landen die bij WO2 waren betrokken, lijkt mijn collectie indrukwekkend maar het is slechts het topje van een ijsberg. Dankzij andere verzamelaars, musea en instituten was ik in de gelegenheid om nog eens honderden spellen en puzzels te bestuderen. Genoeg om een indruk te krijgen van wat er zoal is bedacht en geproduceerd, maar omdat nog vele landen zijn ondervertegenwoordigd of zelf volledig ontbreken, is het nog te vroeg voor een volledig onderzoek met conclusies. Wat ik tot nu toe heb gedaan, is het fotograferen en beschrijven van spellen en puzzels voor mijn database, waarmee alles wat ik weet, beschikbaar is en blijft voor andere geïnteresseerden. In de afgelopen jaren heb ik een paar Duitse studenten kunnen helpen bij hun onderzoek. En ook musea en universiteiten maken gebruik van mijn database en verzameling. Nu ik met pensioen ben, hoop ik meer tijd te vinden voor het schrijven van artikelen.

Ik geef ook presentaties over Tweede Wereldoorlog spellen en puzzels, geïllustreerd met voorbeelden van bordspellen zoals race- en strategiespellen, kaartspellen, doelspellen, vraag & antwoordspellen, domino en andere aanlegspellen, raad- en kansspellen, geduldspellen en solitaire spellen, inclusief compacte spellen die werden ontworpen voor militairen in actie. Ik laat ook spellen zien die in gevangenschap zijn gemaakt, in een kamp of op een onderduikadres.

De Tweede Wereldoorlog bracht ook gesponsorde spellen voort, die de militairen een hart onder de riem staken en tegelijkertijd reclame maakten voor producten, bedrijven en organisaties. De meeste WO2 spellen hebben een propagandistisch karakter. Als we die nu bekijken, ontstaat de indruk dat deze spellen in die tijd een spel met de spelers hebben gespeeld.

Geen andere oorlog heeft zoveel gerelateerde spellen en puzzels voortgebracht, zoals ook in geen andere oorlog propaganda zo’n belangrijke rol heeft gespeeld. Om te kunnen beoordelen hoe belangrijk spellen en puzzels waren bij de opinievorming, moeten we weten in welke hoeveelheden ze zijn geproduceerd en hoe populair ze waren bij de spelers. Helaas is die informatie waarschijnlijk met de oorlogsslachtoffers begraven.


Pictures from his collection:

Susan Lane pic SU Post card Puzzle USA bomber over Japan LR Onderduik Spel LR LR Air Defense x 001127+a LR Bomb Berlin pic


WW2 Expo Nürnberg man bij vitrine x LR

Vitrine on Worldwar II Expo in Nürnberg

SU Expo AddR lezende bezoekers x LR

EXPO AddR

Kommentare sind geschlossen.